Tag: Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất

Ngũ Long Tuyệt Mệnh – (Truyện kiếm hiệp Trần Thanh Vân) – Hồi 7

Nửa tháng sau đó, tại Giang Đông.Hoàng Trang Long và Đào Kiều Sương đang cùng ngồi dùng bữa trưa tại một tửu lâu vào hạng trưng bình của một trấn thành cũng thuộc bậc trưng của tỉnh Giang Đông.

  19701  Lượt xem

Ngũ Long Tuyệt Mệnh – (Truyện kiếm hiệp Trần Thanh Vân) – Hồi 6

Vẫn sóng vai cưỡi ngựa trên đường quan đạo Đào Kiều Sương hỏi Hoàng Trang Long:- Đêm qua ở Hồ gia trang có náo nhiệt!Đại ca có biết không?

  19889  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) – Hồi 34

Hồi 34-Bao Tam Tiên Sinh Xuất Hiện Tư Mã Lâm tuy nóng lòng báo thù cha nhưng không phải là một hạng dũng phu mán mọi, gã đắn đo: “nếu muốn giết thằng chó má Chử Bảo Côn này, trước hết ta phải ngăn ngừa con nhãi kia chỉ điểm võ công cho y”. Gã

  18391  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) – Hồi 33

Hồi 33-Vương Cô Nương Liệu Định Như Thần Lờ i Vương Ngọc Yến nói với Chử Bảo Côn, người ngoài cố nhiên không hiểu mà chính Chử Bảo Côn bóp óc cũng không nghĩ ra. Còn những lời biện giải của nàng: “Những nhân vật võ lâm trong người có thương tích là việc thông

  18176  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) – Hồi 32

Hồi 32-Trổ Tài Miệng Lưỡi Áp Đảo Quần Hùng Bình má má đưa ngón tay ra ấn vào nút cơ quan tự động đã giữ chặt Vương Ngọc Yến tiểu thư nhưng cơ quan này vẫn trơ ra đó, không nhúc nhích tý nào.Ðoàn Dự cả giận hỏi:

  18294  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) – Hồi 31

Hồi 31-Hiềm Khích Giữa Hai Nhà Mộ Dung Và Vương Thị Ðoàn Dự tuy nghe nàng bình luận võ công nhưng nàng muốn nói thế nào thì nói,và tai nọ rồi lại ra tai kia, chàng chẳng cần biết thế võ có đúng hay không, chỉ dán cặp mắt vào đôi mày thưa thớt cùng

  18067  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) – Hồi 30

Hồi 30-Chơi Hoa Đã Dễ Mấy Người Biết Hoa Vương phu nhân nói:-Gã này vô lễ. Trước hết chặt chân gã rồi sẽ móc mắt và cắt lưỡi gã đi.Một ả thị nữ cao lớn, nước da ngăm ngă m khom lưng đáp:

  17614  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) – Hồi 29

Hồi 29-Mạn Đà Sơn Trang A Châu hát đi hát lại ba lần câu:Gió heo sông Dịch lạnh lùngRa đi tráng sĩ còn mong đâu về?

  17030  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) – Hồi 28

Hồi 28-Tài Cải Trang Tỏ Mặt Gái Cô Tô Tôn Tam đáp:-Muốn động đến di thể lão gia tiểu nhân ư? Ha ha! Cái đó thì đừng hòng.Cưu MaTrí nói:

  17007  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) -Hồi 27

Hồi 27-Cái Mũi Thần Tình Cưu Ma Trí nghe Ðoàn Dự ngâm thơ, cười lạt nói:-Chết đến gáy mà mi vẫn còn khoái lắm nhỉ. Vài bữa nữa rồi xuống âm cung mà ngâm thơ vịnh phú vớ Diêm Vương.Ðoàn Dự cười nói:

  17195  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) -Hồi 26

Hồi 26-Ngàn Năm Một Thuở Sáu đường bạch tuyến đó lại tới trước mặt bọn Thiên Nhân cách chừng ba thước tức khắc ngừng lại không chuyển động nữa. Mọi người thấy thế đều kinh dị.

  17104  Lượt xem

Thiên Long Bát Bộ – (Truyện kiếm hiệp Kim Dung) -Hồi 25

Hồi 25-Đại Luân Minh Vương Bảo Ðịnh Ðế vừa nói xong, Thiên Tham hoà thượng cướp lời vội đáp:-Nếu theo phương pháp khôn ngoan của Khô Vinh đại sư vừa nói thì ngươi đã tự hiểu cả rồi, chỉ cần nhớ thêm phép kiếm nữa là xong.

  17165  Lượt xem